Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 141/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wydzielenia w budżecie Miasta i Gminy Ćmielów zadaniach jednostek pomocniczych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku