Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 143/2020 z dnia 31 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.