Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXIII/201/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie:  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2020-2029.