Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXIII/204/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie:  wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ćmielowie.