Dnia 29 grudnia  2020 roku /wtorek/ o godzinie 9.00  w sali widowiskowej budynku Domu Kultury w Ćmielowie odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ćmielowie.

 

Proponowany porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie uchwały
w sprawie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2020r.

4. Zaopiniowanie  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr  XXIII/137/2020 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2020-2029.

5. Sprawy różne.

Informuję, że w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 respektując przepisy prawa, zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia ograniczam liczbę uczestników posiedzenia Komisji Stałych Rady tylko do udziału radnych Rady Miejskiej w Ćmielowie.