W dniu 29 grudnia 2020 roku /wtorek/ o godzinie 10.00 w sali widowiskowej budynku Domu Kultury w Ćmielowie odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ćmielowie. 
                 
                                   

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie Sesji i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).

3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały
 
w sprawie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz budżecie na 2020r.   

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr  XXIII/137/2020 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2020-2029.     

7. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Informuję, że w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 respektując przepisy prawa, zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia ograniczam liczbę uczestników sesji tylko do udziału radnych Rady Miejskiej w Ćmielowie.