Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXIV/211/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie: utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Dzienny Dom "Senior +" w Ćmielowie i połączenia go z  Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ćmielowie.