Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXIV/213/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie: organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ćmielów.