Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 145/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia warunków i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, oznaczonej nr ewidencyjnym 2777 o pow. 0,0745 ha położonej w Ćmielowie, gm. Ćmielów.