Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 146/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji mającej dokonać odbioru końcowego robót na zadaniu pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grójec"