Uchwała Nr 188/2020 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ćmielów na lata 2021-2030.