Uchwała Nr 189/2020 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Ćmielów na 2021 rok.