Uchwała Nr 191/2020 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Miasto i Gminę Ćmielów