Stawka z ha fiz. lasu na rok 2021: 196,84x0,22 = 43,3048 zł

(Komunikat GUS z dnia 20 października 2020 r. M.P. z 2020 poz. 983.