Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 150/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji mającej dokonać odbioru końcowego robót na zadaniu pn.: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń gimnazjum na pomieszczenia opieki społecznej i socjalnej - "Dzienny Dom Seniora+" i "Klubu Seniora+" z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan. i energii elektrycznej"