Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 152/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie.