Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 154/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Referatu Oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie do pełnienia  obowiązków głównego księgowego jednostek dla których Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie prowadzi wspólną osbługę