Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 149/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.