Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 151/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.