Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 156/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.