Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 3/2021 z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta i Gminy Ćmielów do poświadczania odpisów dokumentów za zgodność z oryginałem.