Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 4/2021 z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta i Gminy Ćmielów do podpisywania sprawozdań budżetowych i finansowych Gminy Ćmielów.