Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 5/2021 z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych.