Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 7/2021 z dnia 05 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Kaczmarskiej pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie do działania w imieniu Burmistrza Ćmielowa jako organu gminy.