ZARZĄDZENIE Nr 10/2021 Burmistrza Ćmielowa z dnia 13 stycznia  2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postepowania konkursowego w sprawie naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Techniczno-Inwestycyjnego.