Dnia 27 stycznia 2021 roku /środa/ o godzinie 8.30 w sali widowiskowej budynku Domu Kultury w Ćmielowie odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Ćmielowie.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia komisji.

2.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy  w Ćmielowie.

3.      Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Informuję, że w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 respektując przepisy prawa, zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia ograniczam liczbę uczestników sesji tylko do udziału radnych Rady Miejskiej w Ćmielowie.