Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 9/2021 z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie