Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 13/2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego dla potrzeb przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku