Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 157/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 94/2020 Burmistrza Ćmielowa z dnia 22 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia  zasad (polityki) rachunkowości w Gminie Ćmielów