Protokół Nr XXXV/2020 z obrad Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 29 grudnia 2020 r.