Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 14/2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie do uczestniczenia w czynnościach związanych z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości Gminy Ćmielów.