Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 15/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie: realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Ćmielów w 2021 roku.