Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 16/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolach w szkołach podstawowych oraz klasach pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ćmielów na rok szkolny 2021/2022.