Dnia 15 lutego  2021 roku /poniedziałek/ o godzinie 9.00  w sali widowiskowej budynku Domu Kultury w Ćmielowie odbędzie się wspólne posiedzenie  Komisji Rolnictwa  i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Ćmielowie.

 

Proponowany porządek posiedzenia :

1.       Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie proponowanego porządku posiedzenia komisji.

2.       Zapoznanie się z pismem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie przystąpienia do opracowania projektu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000  -  wypracowanie propozycji dotyczącej wytypowania przedstawicieli do składu Zespołu Lokalnej Współpracy.

3.       Sprawy różne.

 

 

 

 

Informuję, że w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 respektując przepisy prawa, zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia ograniczam liczbę uczestników posiedzenia Komisji Stałych Rady tylko do udziału radnych Rady Miejskiej w Ćmielowie.