Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 17/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Ćmielowa nr 155/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie utrzymania przejezdności ulic, dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Ćmielów w okresie zimowym 2020/2021