Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej:  Anna Brudkowska

          tel. 015 8612018 wew. 15,  pokój Nr 4: