Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 23/2021 z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie: powołania "Pionu Ochrony Informacji Niejawnych" w  Urzędzie Miasta i  Gminy w Ćmielowie oraz wyznaczenia Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Administratora Systemu Teleinformatycznego