Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 24/2021 z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach "Programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków na leki poniesionych przez mieszkańców Gminy Ćmielów na rok 2021.