Gmina Ćmielów przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2021r. (w załączniku)