Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 25/2021 z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie: zmian w budżecie na 2021 r.