Imienne wykazy głosowań radnych Sesji  Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia  24 lutego 2021 r.