Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 27/2021 z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. księgowości budżetowej w referacie księgowości budżetowej.