Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 28/2021 z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Techniczno-Inwestycyjnego