Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 29/2021 z dnia 03 marca 2021 roku w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ćmielów na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Ćmielów na 2021rok.