Uchwała Nr 36/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Ćmielów