Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 31/2021 z dnia 08 marca 2021 roku w sprawie: ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych netto.