Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 32/2021 z dnia 08 marca 2021 roku w sprawie: zmian w budżecie na 2021 r.