Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 33/2021 z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie: ogłoszenia o naborze kandydatów na członków komisji konkurowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2021