Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 34/2021 z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie: powołania komisji w celu przeprowadzenia kontroli prawidłowości gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem gminnym w Samorządowym Zakładzie Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie w latach: 2019-2020.