Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 35/2021 z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie: wyznaczenia pracownika do prac w ramach zespołu koordynacyjnego ds. utworzenia "Parku Kulturowego Pradziejowego Górnictwa Krzemienia Nad Kamienną".